Introduksjonskurs

Alle transportarbeidere i Fellesforbundet Nord-Norge inviteres til å søke på et introduksjonskurs/konferanse på Fauske Hotell 14.-16. februar.
(Opprinnelig var det planlagt å ha det i Tromsø, men hotellet der hadde gjort en tabbe med reservasjonen av rom, så vi måtte flytte det.)
Link for påmelding: https://www.aof.no/medlem-og-tillitsvalgt/fellesforbundet---tillitsvalgtkurs-for-transport/343035/kurs
Introduksjonskurs/konferanse for medlemmer og tillitsvalgte i Avd. 32 Transport Nord.

Tema for konferansen er:
• Fellesforbundets oppbygning og virkemåte, både sentralt og lokalt.
• Medlemsfordeler
• Fellesforbundets kurstilbud
• Hvordan bygge klubb og få flere tillitsvalgte
• Hvordan få flere med (verving)

Forelesere fra forbundets politiske ledelse, forbundet sentralt og Fellesforbundets Transport Nord avdeling 32.
Det er 50 plasser til denne konferansen og er ment for medlemmer i Transport Nord. Tillitsvalgte vil bli prioritert.
Det blir satt opp buss til Fauske fra Mo i Rana og Bodø.
Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene. Reise og opphold blir dekket av Fellesforbundet.
Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes mot dokumentasjon fra arbeidsgiver. Stipendet utgjør kr 148,-/time skattefritt.
Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er pr tiden kr 0,50/km
Påmeldingsfrist; 30. januar 2020