Kontonummer i forbindelse med strek

I forbindelse med at det er streik i bussbransjen, så er det viktig at vi har kontonummer til dere slik at dere kan motta streikebidrag. Logg inn på mine sider hos Fellesforbundet. Trykk på den røde teksten "Nye brukere av mine sider må......"

Link til mine sider: https://www.fellesforbundet.no/

Her må du legge inn ditt medlemsnummer og fylle inn alle data. Medlemsnummeret er på 9 siffer. Du må også huske at passordet du lager må være med både små og store bokstaver og minst 8 tegn. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få medlemsnummer. Er det fanenummer, så må du sette 70 foran. Dvs. er fanenummeret f.eks. 1234567 så må du legge inn medlemsnummer 701234567.

Får du da problemer send en epost til oss med ditt kontonummer så legger vi det inn manuelt. Epost sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Om ikrafttredelse av Stortingets vedtak om dagpenger og omsorgspenger i forbindelse med koronakrisa.

Stortingets vedtak i forbindelse med korona-krisa når det gjelder permittering og dagpenger gjelder med virkningstidspunkt fra og med i dag, 20. mars. Vedtak om omsorgspenger gjelder fra og med 13.mars.

Stortingets vedtak i forbindelse med korona-krisa når det gjelder permittering og dagpenger gjelder med virkningstidspunkt fra og med i dag, 20. mars. Vedtak om omsorgspenger gjelder fra og med 13.mars.


Vi vedlegger to pressemeldinger fra Arbeids- og sosialdepartementet som beskriver hvordan de nye bestemmelsene er å forstå. Vi vil her kort framheve følgende:

• De nye reglene gjelder fra i dag av. Da gjelder f.eks. full lønn de 20 første dagene av permittering, det gjelder rett på dagpenger med opptjeningsgrunnlag ned til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder og for permittering ned til 40 prosent. 

• Dette betyr at de som var permittert tidligere enn i dag, der gjelder lønnsplikten for arbeidsgiver etter de reglene som gjaldt fram til i dag. Men på den måten at arbeidsgivers lønnsplikt oppheves fra i dag av, dersom permitteringen har vært lengre enn to dager.

For de som permitteres i dag og seinere, gjelder de nye bestemmelsene om 2 dagers lønnsplikt for arbeidsgiver og deretter 18 dager som dekkes av staten. Vi forstår dette slik gjennom følgende to eksempel:

1) Arbeidstaker ble permittert fra og med mandag 16.mars. Da har arbeidsgiver lønnsplikt fram til fredag 20.mars og så tar staten over, fram til det har gått 20 dager fra permittering startet.

2: Arbeidstaker permitteres fra og med i dag: Arbeidsgiver dekker lønn for 2 dager og deretter tar staten (NAV) over de neste 18 dagene, og alle dager begrenset opp til 6G (nær 600 000).


• For arbeidsledige oppjusteres dagpengegrunnlaget lik de som blir permitterte. • For omsorgspenger er arbeidsgiverperioden 3 dager og deretter tar NAV over ansvaret.  Denne bestemmelsen har tilbakevirkende kraft fra og med 13. mars.
Pressemeldinger frå Regjeringen-

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyheter/id2006120/?ownerid=165-

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldres-rett-til-omsorgspenger-dobles/id2694342/

Permitteringer

De av dere som blir permittert som følge av situasjonen som er oppstått, må ta kontakt med tillitsvalgt i bedriften dersom dere har det. Tillitsvalgt bes sende en komplett liste over alle som er blitt permittert og forventet lengde på permitteringen.

Her må vi ha navn på den som er permittert, forventet varighet og hvilken bedrift dette gjelder. Legg gjerne ved protokollen fra bedriften som viser dokumentasjon på permittering om det er mulig.

Det er også viktig at den enkelte eller den tillitsvalgte tar kontakt umiddelbart når permitteringen opphører.

Liste over permitterte sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Introduksjonskurs

Alle transportarbeidere i Fellesforbundet Nord-Norge inviteres til å søke på et introduksjonskurs/konferanse på Fauske Hotell 14.-16. februar.
(Opprinnelig var det planlagt å ha det i Tromsø, men hotellet der hadde gjort en tabbe med reservasjonen av rom, så vi måtte flytte det.)
Introduksjonskurs/konferanse for medlemmer og tillitsvalgte i Avd. 32 Transport Nord.

Tema for konferansen er:
• Fellesforbundets oppbygning og virkemåte, både sentralt og lokalt.
• Medlemsfordeler
• Fellesforbundets kurstilbud
• Hvordan bygge klubb og få flere tillitsvalgte
• Hvordan få flere med (verving)

Forelesere fra forbundets politiske ledelse, forbundet sentralt og Fellesforbundets Transport Nord avdeling 32.
Det er 50 plasser til denne konferansen og er ment for medlemmer i Transport Nord. Tillitsvalgte vil bli prioritert.
Det blir satt opp buss til Fauske fra Mo i Rana og Bodø.
Kostnader: Kurset er gratis for medlemmene. Reise og opphold blir dekket av Fellesforbundet.
Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes mot dokumentasjon fra arbeidsgiver. Stipendet utgjør kr 148,-/time skattefritt.
Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er pr tiden kr 0,50/km
Påmeldingsfrist; 30. januar 2020

Nye epostadresser

Da har forenignen igjen fått nye epostadresser som slutter på @fellesforbundet.org.

De nye epostene er som følger:

Til avdelingens fellesepost som leses av både Roger og Bjørn Tore: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Private jobbeposter:

Bjørn Tore Bråten: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Roger Haagensen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til Transportarbeiderforening Nord er som følger:

Telefon 76 12 12 12
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bjørn Tore Bråten

Mobil 924 12 458
bDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

Roger Haagensen
Mobil 905 17 999
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.