Årsmøte 5. juni 2021

Det er sendt ut foreløpig innkalling til alle medlemmer den 30. april i år. I tillegg har saksdokumentene gått ut elektronisk i dag

Årsmøtet avholdes digitalt den 5. juni klokken 16:00 på Zoom. 

Minner om fristen 25. mai for å melde inn navn og arbeidsplass til de som skal være delegat med stemmerett  (en fra hver klubb eller arbeidsplass). Alle andre kan være med på møtet uten å bli registrert.

Link til møtet og en forklaring til hvordan man blir med på møtet vil bli sendt ut senere